Holland Materieel Service
professioneel materieelverhuur
voor het gehele bouwtraject
Bijzonderheden verzekering HMS

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de polisvoorwaarden betreffende huurmaterieel. Het materieel kan WA en Casco (standaard*) worden verzekerd met inachtneming van de volgende bijzonderheden:

Dekking

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico per gebeurtenis. Ingeval van schade ontstaan aan het gehuurde object, dan geldt een eigen risico afhankelijk van de nieuwwaarde van het gehuurde materieel c.q. object (I), van maximaal € 500,- en ingeval van diefstal, vermissing en verduistering geldt een eigen risico, per gebeurtenis (II) van maximaal € 1.500,-. In het geval van schade veroorzaakt met gehuurd object met verplichte WA-dekking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-

Eigen risico casco-dekking volgens hieronder weergegeven staat:

 

(I)

(II)

object/materieelwaarde
tot € 1.500,-

€ -

€  250,-

object/materieelwaarde
vanaf € 1.500,- tot € 5.000,-

€ 250,-

€ 750,-

object/materieelwaarde
vanaf € 5.000,-

€ 500,-

€ 1.500,-

(I) schade, (II) diefstal, vermissing en verduistering

* Onder casco wordt verstaan:

De verzekeringsmaatschappij kan besluiten tot verhaal op huurder indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat:

HMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk.

Ingeval van diefstal c.q. vermissing dient HMS een kopie van het proces-verbaal van aangifte (politie) te ontvangen. Pas op het moment van ontvangst van het proces-verbaal zal de huur worden beëindigd. Schadegevallen dienen direct tot uiterlijk binnen zeven dagen na het voorval schriftelijk te worden gemeld.


Klik hier om dit document als pdf-bestand te downloaden.